Ansøg om medlemsskab

Som medlemmer kan optages:

1. Pensionister fra IATA rejsebureauer og fra IATA luftfartsselskaber samt fra trafikselskaber. 

Yderligere kan optages nuværende ansatte fra samme med 25 års anciennitet i branchen eller som
er fyldt 50 år med mindst 10 års anciennitet i branchen.

2. Andre med tilknytning til branchen efter godkendelse på et bestyrelsesmøde.

Der er for tiden ingen venteliste på at blive optaget i klubben.

Priser for medlemskab i 2024:
Kr. 300,- for pensionister og kr. 375,- for erhvervsaktive.

Ansøgningsskema

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Bureau/selskab og Ansat fra/til år: