Gamle dokumenter

Generalforsamling 21. marts 2024

Invitation til ordinær generalforsamling torsdag den 21.marts 2024

Vi har hermed fornøjelsen at invitere til klubbens ordinære generalforsamling.

Døren til Europæiske Rejseforsikring A/S åbnes kl. 17.15 – 17.30. Skulle I komme for sent, så prøv at ringe til Addi på telefon 22 39 07 29 eller til Steffen på telefon 40 23 71 68

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 06. marts 2024. Forslag sendes til e-mail: shriiskjaer@stofanet.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Se vedhæftede kopier.
  4. Fastsættelse af kontingent for 2025. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300 for pensionister og kr. 375 for erhvervsaktive.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

På valg er:

• Kasserer Sus Stefani og bestyrelsesmedlem Mai-Britt Holm. Begge modtager genvalg

• Bestyrelses suppleant Yvonne Schnell – modtager genvalg.

7. Valg til revisor og revisorsuppleant På valg er:

• Revisor Søren Birkelund, der modtager genvalg

• Revisorsuppleant Søren Find Andersen, der modtager genvalg

8. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen

Tilmeld dig på e-mail til addi.seidenschnur@gmail.com senest torsdag 14. marts eller ring til Addi på telefon 22 39 07 29.

HUSK! At indbetale kontingent inden generalforsamlingen den 21. marts på konto: 4280 3 198 043 435 – Husk at skrive dit navn.

Du skal indbetale Kr. 300 som pensionist eller kr. 375,- hvis du er erhvervsaktiv.
Kontingentet kan dog senest betales ved selve generalforsamlingen – men kun kontant!
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, har ingen stemmeret ved generalforsamlingen. Der er som sædvanlig ikke noget deltagergebyr ved Generalforsamlingen.

OBS: hvis I har tilmeldt jer et klubmøde og bliver forhindret og melder fra efter seneste tilmeldingsfrist, ser vi os nødsaget til at bede jer betale for maden (kr. 150,-), i det den er bestilt og ikke kan afbestilles.

Næste møder

18. april: Frokostmøde i Bjælkehuset i Valby.
16.maj: Klubmøde hos Europæiske.
15.juni: Skovtur

Fødselsdage

Vi siger STORT TILLYKKE til: Søren Nielsen – der fylder 80 år den 19. marts 🇩🇰

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen