Syditalien 2010

Foto: Maj-Britt, Folke og Eva Stock