Skovtur til Hundested 16. juni 2023

Foto: Inga Fox