Budapest, september 1997

Foto: Ivan Folke Andersen